تأكيد معاون اول ریيس جمهور بر شتاب بخشی به توسعه ميادين مشترك نفت و گاز

دكتر محمد مخبر در اين جلسه با اشاره به يكی از موضوعات مطرح شده مبنی بر توسعه ميادين مشترك نفتی، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه ميادين مشترك نفت و گاز تاكيد كرد و افزود: بايد ميادين مشترك هر چه سريعتر تعين تكليف شوند چرا كه توجه به اين ميادين امروز به يك مطالبه عمومی در كشور تبديل شده است.

معاون اول ریيس جمهور همچنين با اشاره به درخواست وزارت نيرو در خصوص احداث بخش بخار نيروگاه های گازی خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم با ايجاد انگيزه در بخش خصوصی ، راندمان و بازدهی نيروگاه های برق كشور افزايش پيدا كند تا ضمن تأمين نيازهای مصارف خانگی، شاهد تأمين نيازهای بخش صنعت و ساير مصارف باشيم.

دكتر مخبر با تاكيد بر ممنوعيت خريد و واردات كالاهای خارجی مشابه توليد داخل از دستگاه های اجرايي خواست در توسعه و توليدات در دست اقدام، حتی المقدور از ظرفيت ها و توليدات داخلی استفاده کنند و صرفا نيازهاي مازاد از طريق واردات تأمين شود.

در اين جلسه كه وزرای نيرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، ریيس سازمان برنامه و بودجه، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، معاون علمی و فناوری رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزی نيز حضور داشتند درخواست برخی دستگاه های اجرايی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تعدادی از اين درخواست ها به تصويب رسيد.

سرمايه گذاری در طرح "توليد زودهنگام ميدان نفتی چند لوله، سرمايه گذاری در طرح احيای چاه های نفتی كم بازده و غيرفعال توسط شركت های فناور و دانش بنيان، سرمايه گذاری از محل منابع داخلی شركت ملی گاز ايران برای اجرای طرح تكميل و بهبود پالايشگاه های گازی و سرمايه گذاری در طرح توسعه ميادين گازی مناطق مركزی ايران از جمله درخواست های وزارت نفت در اين جلسه بود كه پس از بحث و بررسی به تصويب رسيد.

سرمايه گذاری براي اجرای پروژه های احداث بخش بخار نيروگاه های گازی شامل نيروگاه های سلطانيه، زاگرس، خليج فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهيد كاوه و همچنين خريد و واردات تجهيزات و ماشين  آلات خارجی مورد نياز پروژه های سد مخزنی باغان و سد دشت پلنگ و نيز سرمايه گذاری از محل منابع داخلی شركت سهامی سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای طرح مطالعه، بازسازی و مرمت سازه های تاريخی آب جز درخواست های وزارت نيرو در اين جلسه بود كه مورد تاييد اعضای شورای اقتصاد قرار گرفت.

در اين نشست همچنین با دو درخواست وزارت راه وشهرسازی در خصوص اصلاح و افزودن متمم به مصوبه شورا در خصوص اجرای طرح تدارك قطعات بسيار ضروری ناوگان لوكوموتيوهای راه آهن و همچنين اصلاح و افزودن متمم به مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای طرح تدارك سه دستگاه لوكوموتيو جرثقيل دار 120 تني و لوازم يدكي مرتبط با آنها مورد موافقت قرار گرفت.

استفاده از تسهيلات مالی خارجی(فاينانس) براي طرح تأمين تجهيزات برقی و مكانيكی و ناوگان خط 2 متروی اصفهان نيز درخواست وزارت  كشور در اين جلسه بود كه به تصويب رسيد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در اين جلسه درخواست خود را مبنی بر تأمين تجهيزات خارجی برای طرح احيای گسترش صنايع بلوچ مطرح كرد كه پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت.