بررسی عملکرد کارگروه و مرکز رصد فرهنگی کشور/ تدوین برش های استانی برای نقشه فرهنگی کشور

دکتر محمد مخبر در این جلسه اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور را از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: دولت سیزدهم با جدیت عملیاتی سازی و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور را پیگیری می کند. 
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه معمولاً رویدادها، حوادث و ضرورت های جامعه می توانند اولویت های کشور را در مقاطع مختلف تغییر دهند، توجه به مسائل فرهنگی را از مهمترین اولویت های امروز کشور دانست و افزود: تا زمانی که به مسائل فرهنگی به عنوان یک اولویت جدی توجه نشود، شاهد رفع مشکلات این حوزه نظیر اصلاح سبک زندگی و برطرف شدن آسیب های اجتماعی نخواهیم بود. 
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در خصوص عملکرد کارگروه مرکز رصد فرهنگی کشور، بر لزوم تسریع در تعیین شاخص های فرهنگی کشور تاکید کرد و تجمیع داده ها و گزارشات مربوط به مسائل فرهنگی کشور را گامی موثر و مطلوب در شناسایی اولویت های فرهنگی کشور دانست.
دکتر مخبر افزود: مرکز رصد فرهنگی کشور با استفاده از گزارش ها، نظرسنجی ها و پایش های مختلف فرهنگی که توسط دستگاه ها و نهادهای دیگر انجام شده است، می تواند عملکرد مطلوب تری در شناسایی اولویت های فرهنگی داشته باشد.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری،‌ ورزش و جوانان، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها و رییس دانشگاه آزاد اسلامی نیز حضور داشتند، حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از جدول محاسبه میزان بودجه مورد نیاز برای اجرای برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه کرد. 
براساس این گزارش در 5 استان کشور کار به اتمام رسید و برش های استانی 7 استان کشور در مراحل نهایی است و در 19 استان باقیمانده برش های استانی در مسیر تدوین قرار دارد. 
در ادامه این جلسه گزارشی از عملکرد کارگروه و مرکز رصد فرهنگی کشور ارائه و اعلام شد که این مرکز به دنبال تجمیع و پالایش داده ها و گزارش هایی است که در دستگاه ها، مجموعه ها و موسسات مختلف تهیه می شود تا ضمن استاندارد سازی و یکپارچه کردن این اطلاعات زمینه تصمیم گیری هر چه بهتر سیاستگذاران فرهنگی کشور را فراهم کند. 
بر اساس این گزارش، مجموعه گزارش‌های متعددی در این مرکز هم افزایی شده و بیش از 13 مرکز پژوهشی، پژوهش های خود را در اختیار مرکز رصد قرار داده اند که حدود 243 گزارشی پژوهشی در قالب پیمایش و مطالعات فرهنگی و اجتماعی بوده است. 
در این جلسه پس از ارائه گزارش در خصوص بودجه مورد نیاز برای تکمیل برش های استانی، اصل این گزارش به تصویب رسید و مقرر شد محل تامین این منابع و جزئیات آن در قالب گزارش تکمیلی به معاون اول رییس جمهور ارائه شود. 
همچنین مقرر شد شاخص های فرهنگی ظرف یک ماه آینده تدوین و در جلسه آتی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور جهت تصویب نهایی ارائه شود.
ایجاد داشبورد هوشمند یکپارچه فرهنگی که مبنای به لحظه بودن برای سیستم اخطار در مورد نیازهای اساسی فرهنگی و حساس برای مردم و کشور است، از دیگر موضوعات مورد تاکید در این جلسه بود.