امروز ضرورت حضور و مشاركت زنان در فعاليت هاي مختلف اجتماعي، سياسي و مديريتي امري پذيرفته شده است/ در دولت دوازدهم از ظرفيت و توانمندي زنان استفاده بيشتري خواهد شد
امروز ضرورت حضور و مشاركت زنان در فعاليت هاي مختلف اجتماعي، سياسي و مديريتي امري پذيرفته شده است/ در دولت دوازدهم از ظرفيت و توانمندي زنان استفاده بيشتري خواهد شددكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به ظرفيت ها و توانمنديهاي جامعه زنان در عرصه هاي مختلف گفت: اگرچه در گذشته عده اي با حضور و فعاليت زنان در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي مخالفت مي كردند اما امروز ضرورت حضور و مشاركت زنان در فعاليت هاي مختلف اجتماعي، سياسي و مديريتي امري پذيرفته شده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: در دولت يازدهم با وجود محدوديت هاي فراوان، تلاش شد از ظرفيت و توانمندي زنان در هيات دولت و سطوح مختلف مديريتي كشور استفاده شود.
دكتر جهانگيري با اشاره به ديدگاه امام خميني(ره) مبني بر استفاده از توانمندي هاي زنان در بخش هاي مختلف تصريح كرد: در دولت دوازدهم تلاش خواهيم كرد كه از ظرفيت و توانمندي زنان استفاده بيشتري شود و نقش آفريني و سهم زنان در سطوح مختلف مديريتي در دستگاههاي اجرايي كشور افزايش پيدا كند.
در اين جلسه شهيندخت مولاوردي معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده نيز به تشريح مشكلات فراروي اين معاونت و موانع موجود بر سر راه مشاركت و حضور زنان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي پرداخت و خواستار افزايش نقش زنان در دولت دوازدهم شد.
در اين نشست همچنين جمعي از فعالان در حوزه زنان هر كدام در سخناني با تاكيد بر ضرورت توجه هرچه بيشتر به مسائل زنان، خواستار توجه دولت به ظرفيت هاي زنان و استفاده از اين توانمنديها در سطوح مختلف مديريتي كشور شدند.