بهره برداری از بوستان زندگی در محله هرندی تهران با حضور معاون اول رییس جمهور

بهره برداری از بوستان زندگی در محله هرندی تهران با حضور معاون اول رییس جمهور

این بوستان با مساحت 23 هزار متر مربع از امکاناتی نظیر آنفی تئاتر، فرهنگسرا، دریاچه، مسجد و سالن های اداری و ورزشی برخوردار است و برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده است.
بوستان زندگی به منظور بهسازی فضاهای تفریحی و تفرجگاهی و ایجاد محیطی امن برای خانواده و کودکان محله شهید هرندی و همچنین گسترش فضاهای مناسب به منظور برگزاری مناسبت ها و گردهمایی های فرهنگی و هنری شهروندان در غرب پایتخت ایجاد شده است.