فاز دو بزرگراه شهید نجفی رستگار با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح شد

فاز دو بزرگراه شهید نجفی رستگار با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح شدگفتنی است، کل بزرگراه شهید نجفی رستگار به طول 6870 متر بخشی از کمربندی شرقی تهران و اتصال دهنده بزرگراه آزادگان به بزرگراه امام رضا(ع) در منطقه 15 شهرداری تهران است.
با بهره برداری از فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار ضمن کاهش بار ترافیک در بزرگراه های بسیج و آزادگان، ترافیک ورودی جنوب شرق پایتخت به معابر شهری به ویژه سه راه افسریه کاهش یافته و در نهایت تکمیل رینگ خارجی شبکه فرودگاهی شهر تهران را به دنبال دارد.
در نتیجه اجرای این پروژه، حریم مناطق شهری مشخص شده و علاوه بر بهبود منظر شهری در مبادی ورودی شهر تهران، دسترسی زائران حضرت ثامن الحجج به مشهد مقدس تسهیل خواهد شد.