دکتر جهانگیری ابلاغ کرد؛
ابلاغ مصوبه تخفیف صددرصدی صورتحساب گاز مشترکان کم مصرف از سوی معاون اول رییس جمهور/تاکید بر اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف به صورت رایگان توسط شرکت ملی گاز ایران/ مشارکت در اصلاح سامانه موتورخانه‌ها و جایگزینی بخاری‌های فرسوده

در این مصوبه که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ابلاغ شده آمده است: این حکم شامل گاز بها و کلیه هزینه های مرتبط با آن (مالیات،‌ عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی) می باشد و صرفا سکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه های عشایری می شود.
هیات وزیران با تاکید بر اینکه گاز بهای سایر مشترکان تا الگوی تعیین شده تغییری نخواهد کرد، تصویب نمود: مشترکان با میزان مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح رفتار مصرفی و کاهش مصرف گاز اقدام کنند. در پایان این دوره، بهای گاز آن دسته از مشترکینی که مصرف آنان بیش از الگوی تعیین شده باشد،‌ به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب شورای اقتصاد افزایش می یابد.
در مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رییس جمهور از وزارت نفت خواسته شده تا ضمن اجرای اقدامات بهینه سازی مصرف که به صورت رایگان توسط شرکت ملی گاز ایران آموزش داده می شود،‌ مشارکت در طرح های بهینه سازی مصرف گاز اعم از اصلاح سامانه موتورخانه ها و جایگزینی بخاری های فرسوده در دستور کار قرار گیرد.
در مصوبه دولت تصریح جدول الگوی کم صرفی (متر مکعب در ماه) به شرح ذیل تعیین شده است: 1- ایام سرد اقلیم های 1، 2 و 3 ؛‌ 200 متر مکعب و کمتر در ماه، 2- ایام سرد اقلیم 4؛ 150 متر مکعب و کمتر، 3- ایام سرد اقلیم 5؛ 100 متر مکعب و کمتر و ایام گرم و همه اقلیم ها(نیم دوم فروردین تا نیمه اول آبان)،‌ 45 متر مکعب و کمتر.