با حضور معاون اول ريیس جمهور؛
بزرگترین واحد صنعتی و معدنی مکانیزه تولید سرب کشور به بهره برداری رسید

بزرگترین واحد صنعتی و معدنی مکانیزه تولید سرب کشور به بهره برداری رسید

این مجتمع با ظرفیت بازیافت سالیانه حدود 50 میلیون دستگاه انواع باتری های فرسوده وسایل نقلیه مطابق با آخرین استانداردهای زیست محیطی داخلی و بین المللی به مرحله بهره برداری رسیده است.
این مجتمع قادر است تا 60 هزار تن انواع آلیاژهای سربی و 10 هزا تن مس کاتد با درجه صادراتی از مواد اولیه معدنی و مواد ثانویه را تولید نماید.

بزرگترین واحد صنعتی و معدنی مکانیزه تولید سرب کشور به بهره برداری رسید
در اجرای این طرح تمام تمهیدات لازم مربوط به مسایل زیست محیطی مطابق با استانداردهای جهانی به منظور حفظ سلامت منابع آب و خاک و کارکنان لحاظ شده است. با حضور دکتر جهانگیری از طریق ویدئو کنفرانس فاز اول معدن سرب و مس و کارخانه کنستانتره معدنی نیز آغاز خواهد شد.

بزرگترین واحد صنعتی و معدنی مکانیزه تولید سرب کشور به بهره برداری رسید