با حضور دكتر جهانگيري انجام شد؛
بهره برداري از بندرگاه جزيره هندورابي
بهره برداري از بندرگاه جزيره هندورابياين بندرگاه داراي يك بازوي اصلي به طول 1030 متر و يك بازوي فرعي به طول 340 متر است. عرض دهانه ورودي بندرگاه 120 متر و عمق آن 10 متر است.
در بندرگاه هندورابي شناورهاي مسافري «‌ كروز» با طول 150 متر مي تواند پهلو بگيرد همچنين يك تست اسكله شناور با ظرفيت 400 هزار مسافر در سال طراحي شده است.
ايجاد اسكله سوختي به ظرفيت 5000 تن و پيش بيني مخازن بنزين، گازوئيل و مازوت از مشخصه هاي ديگر اين بندرگاه است.
در طرح اين بندرگاه كه با هزينه 565 ميليارد ريال احداث شده، پيش بيني شده است تا در آينده دو اسكله رورو با ظرفيت باربري و مصالح به ميزان 5000 تن ايجاد شود.
اشتغال زايي مستقيم بندرگاه هندورابي 140 نفر بوده و مساحت حوضچه آن 20 هكتار مي باشد.