افتتاح مدول اول تصفيه خانه ي فاضلاب شهر پرند با حضور معاون اول رييس جمهور
افتتاح مدول اول تصفيه خانه ي فاضلاب شهر پرند با حضور معاون اول رييس جمهوردكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (سه شنبه) با حضور در شهر پرند مدول اول تصفيه خانه ي فاضلاب شهر پرند با ظرفيت 29 هزار و 154 متر مكعب در شبانه روز را افتتاح و به همراه وزير نيرو از تاسيسات و بخش هاي مختلف اين تصفيه خانه بازديد كرد.
اين طرح با توان داخلي و به دست نيروهاي متخصص كشور افتتاح شده است.
طرح احداث تصفيه خانه ي فاضلاب شهر پرند در سه مدول با هدف جمع آوري، انتقال و تصفيه ي روزانه 87 هزار متر مكعب فاضلاب در دستور كار قرار گرفته است كه در مدول اول فاضلاب جمعيتي حدود 173 هزار نفر را در شبانه روز تصفيه خواهد كرد و قادر است سالانه 10 ميليون متر مكعب پساب تصفيه شده با كيفيت مناسب جهت مصارف كشاورزي، صنعت و تغذيه ي آبخوان تامين نمايد كه كمك شاياني به اشتغال و توليد منطقه خواهد بود.
اين پروژه با هزينه اي معادل 1250 ميليارد ريال اجرا شده است.