معاون اول رييس جمهور در واكنش به خبر كذب برخي از كانال هاي تلگرامي تصريح كرد:
تمام مطالبي كه به اينجانب نسبت داده شده سراسر كذب است/ با شناسايي اينگونه مراكز كه هدفي جز تخريب دولت و رييس جمهور و نيز تشويش افكار عمومي ندارند، برخورد قاطع كنيد

متن دستور دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به شرح زير است:

" جناب آقاي دكتر علوي

وزير محترم اطلاعات

با سلام

تمام مطالبي كه به اينجانب نسبت داده شده سراسر كذب مي باشد. لطفاً‌ نسبت به شناسائي و برخورد قاطع با اينگونه مراكز كه هدفي جز تضعيف و تخريب دولت و رييس جمهور و نيز تشويش افكار عمومي ندارند، انجام دهيد و نتيجه را اعلام كنيد.

رونوشت: جناب آقاي جعفري دولت آبادي، دادستان محترم تهران جهت اطلاع"

گفتني است اخيرا مخالفان دولت به راه اندازي عمليات و جنگ رواني گسترده عليه دولت اقدام كرده اند كه براي آگاهي بيشتر مردم شريف و هوشمند ايران به برخي از نكات قابل اهميت در اين باب اشاره مي شود:

1-زير سوال بردن و نفي دستاوردهاي ارزشمند داخلي و خارجي دولت با توسل به انواع شيوه هاي غيراخلاقي همچون جعل و انتشار گسترده اخبار كذب در دستور كار برخي از رسانه ها به ويژه در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي قرار گرفته است.

2- نگاهي اجمالي به سخنراني ها و عملكرد معاون اول محترم رئيس جمهور بيانگر دغدغه و توجه ويژه ايشان به حفظ يكپارچگي و كمك به ارتقاء سطح كارآمدي دولت است ضمن آنكه روابط كم نظير و صميمانه معاون اول محترم با رئيس محترم جمهوري بر كسي پوشيده نيست.

3- معاون اول محترم رئيس جمهور در دولت تدبير و اميد تاكنون درهيچ جلسه حزبي شركت نكرده و همچون رياست محترم جمهوري و ساير اعضاي دولت تمام همت و توان خود را صرف حل مشكلات و معضلات فراروي كشور و نظام به ويژه مشكلات اقتصادي از طريق اجرايي نمودن اقتصاد مقاومتي نموده اند.

4- بدون ترديد اين دست اقدامات ناشايست مصداق بارز عمليات رواني سازماندهي شده بوده و هدف اصلي آن ايجاد انشقاق و چند دستگي در اركان نظام و هم جهت با سياستها و خط تبليغي دشمنان نظام اسلامي و سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه قابل ارزيابي است.