طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - 23 May 2018
کد خبر: ۴۹۹۲
تاریخ خبر: ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۵
ساعت: ۱۳:۲۸
دكتر جهانگيري در جلسه بررسي و ارزيابي عملكرد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در بانك مركزي تصريح كرد:

اقتصاد مقاومتي موضوعي ملي است و اجراي آن مشاركت همگان را مي طلبد / برخي در شعار مدافع اقتصاد مقاومتي هستند اما در عمل و پشت تريبون بر خلاف زمينه هاي لازم براي تحقق اقتصاد مقاومتي سخن مي گويند / هرچه جهان به سمت بي تدبيري مي رود ما بايد براي حل مسائل به سمت اعتدال و تدبير حركت كنيم / عزم فعلي دولت حل مسائل و مشكلات مردم و پرهيز از ورود به حاشيه ها است / وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي جذب منابع مالي خارجي جدي تر عمل كنند/ دلار حاصل از صادرات بايد به نظام بانكي فروخته شود

معاون اول رييس جمهور گفت: هدايت هاي مقام معظم رهبري، داشتن برنامه جدي از سوي دولت، همراهي و هماهنگي ميان قواي سه گانه و ساير اركان تصميم گيري و استفاده حداكثري از توان كارشناسي، راه برون رفت از تنگناهاي اقتصادي پيش روي كشور است و بدون فراهم شدن اين شرايط قادر نخواهيم بود از تنگناهاي اقتصادي عبور كنيم.
دكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (شنبه) در جلسه بررسي و ارزيابي عملكرد بانك مركزي در زمينه پروژه هاي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي حلال بخش زيادي از مشكلات اقتصادي كشور است و اگر همه دستگاه ها و نهادها و آحاد جامعه عزم جدي براي اجراي اقتصاد مقاومتي داشته باشند، قادر خواهيم بود بر مشكلات غلبه كنيم.
معاون اول رييس جمهور اقتصاد مقاومتي را برنامه اي براي ايجاد گشايش در اقتصاد ملي، بالا بردن ظرفيت هاي توسعه ملي و بهبود وضعيت معيشتي مردم توصيف و خاطر نشان كرد: برخي تصور مي كنند كه اقتصاد مقاومتي به معناي تنگ كردن وضعيت زندگي مردم و مانعي پيش روي فعاليت هاي اقتصادي است اما در حقيقت اقتصاد مقاومتي نقشي تعيين كننده و كارساز در دستيابي به توسعه همه جانبه و رسيدن به افقي دارد كه براي آينده كشور پيش بيني كرده ايم.
اقتصاد مقاومتي نقشي تعيين كننده و كارساز در دستيابي به توسعه همه جانبه و رسيدن به افقي دارد كه براي آينده كشور پيش بيني كرده ايم

وي با بيان اينكه اجراي اقتصاد مقاومتي يك موضوع ملي است و مشاركت همه دستگاه ها، نهادها و همه شهروندان را مطالبه مي كند افزود: اگر همه در صحنه باشند اقتصاد مقاومتي مي تواند محقق شود. اتفاق بزرگ در وضعيت اقتصادي كشور زماني رخ مي دهد كه نظام و همه اجزاي زير مجموعه آن دغدغه مشترك داشته باشند و نخبگان و عموم افراد جامعه نيز به اين دغدغه و نياز باور داشته باشند.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: اگر يك دولت توسعه گرا باشد و جامعه هم در اين مسير با دولت همراه و همدل شود، مسائل كشور هر قدر هم كه بزرگ و پيچيده باشند، مي توان براي حل اين مسائل راهي پيدا كرد.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: اگر مي خواهيم اقتصاد مقاومتي به درستي اجرا شود و كشور را به اهداف سند چشم انداز بيست ساله نزديك كند و رشد مستمر 8 درصدي كه يك نياز قطعي براي كشور است را فراهم سازد،‌ نيازمند يك اجماع و تفاهم بر سر اقتصاد مقاومتي هستيم. نمي توان در شعار اعلام كرد كه به دنبال اقتصاد مقاومتي هستيم اما به محض آنكه تريبوني در اختيار ما قرار مي گيرد، كاملا برخلاف شرايطي سخن بگوييم كه زمينه ساز تحقق اقتصاد مقاومتي است.
اتفاق بزرگ در وضعيت اقتصادي كشور زماني رخ مي دهد كه نظام و همه اجزاي زير مجموعه آن دغدغه مشترك داشته باشند و نخبگان و عموم افراد جامعه نيز به اين دغدغه و نياز باور داشته باشند

وي اضافه كرد: يكي از ويژگي ها و شاخصه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي اين است كه توانسته همه اركان نظام را در يك جهت قرار دهد و اگرچه همراهي و انسجام دركشور براي تحقق اقتصاد مقاومتي در شرايط خوبي قرار دارد،‌ اما نيازمند همكاري و همدلي بيشتري در اين مسير هستيم.
دكتر جهانگيري با اشاره به انسجام و همدلي همگاني كه براي شكل گيري برجام در كشور بوجود آمد، گفت: شايد براي بسياري از افراد كه حتي با مسائل سياست خارجي هم آشنا بودند، رسيدن به توافق برجام امري غيرممكن و دور از دسترس به نظر مي آمد اما وقتي شرايط لازم فراهم شد با هدايت هاي رهبر معظم انقلاب، داشتن برنامه جدي از سوي دولت، همراهي همه قوا و استفاده حداكثر از توان كارشناسي كشور توانستيم بر يكي از پيچيده ترين مسائل غلبه كنيم كه اميدوارم در ساير مسائل هم اين رويكرد، همدلي و انسجام در كشور مهيا باشد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه هم اكنون در شرايط ويژه اي هستيم و تحولات جهاني و منطقه اي، ابهامات مختلفي را پيش روي ما قرار مي دهد، تصريح كرد: نمي توانيم نسبت به تحولات جهاني و منطقه اي بي تفاوت باشيم. به لطف خدا كشور ما در شرايط فعلي از امنيت و ثبات بسيار خوبي برخوردار است و اين امنيت و ثبات در سطح منطقه خاورميانه بي نظير است كه بايد از نيروهاي مسلح و امنيتي كشور قدرداني كنيم.
وي ادامه داد: خوشبختانه توانسته ايم از شرايط بسيار دشوار تحريم و تهديد عبور كنيم و امروز مردم كشور انتظار دارند كه با عقلانيت و اعتدال در عرصه هاي مختلف تصميم گيري كنيم و در مقطع فعلي بايد توجه داشته باشيم كه هرچه جهان به سمت بي تدبيري مي رود، ما بايد براي حل مسائل خود به سمت اعتدال و تدبير حركت كنيم و محور اين اعتدال و تدبير بايد همدلي و هماهنگي هم در داخل دولت و هم ميان دولت و ساير قوا و نيز ميان نظام و مردم باشد.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه عزم دولت در مقطع فعلي اين است كه به مسائل اصلي مردم بپردازد، اظهار داشت: تلاش ما اين است كه براي اداره صحيح كشور، دولت را از حاشيه ها به دور نگه داريم و در عين حال بر اجراي دقيق قانون و مقابله با فساد پافشاري كنيم.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود بانك مركزي را يكي از كليدي ترين دستگاه هاي اقتصادي كشور برشمرد و گفت: هر موضوعي كه در دستور كار بانك مركزي قرار مي گيرد اگر به نحو مطلوب انجام شود مي تواند اقتصاد كشور را به حركت وادار كند و در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور تحرك ايجاد نمايد.
وي از عملكرد بانك مركزي در مقطع فعلي قدرداني و خاطر نشان كرد: اينكه كشور توانسته به تورم تك رقمي و رشد اقتصادي 6.4 درصد براساس آمار مركز آمار ايران و يا رشد 7.4 بر اساس آمار بانك مركزي دست پيدا كند نشان دهنده سياست هاي عالمانه اي است كه دولت و بانك مركزي در پيش گرفته و جا دارد از تك تك مديران اين بانك قدرداني كنم.
دكتر جهانگيري نقش و محوريت بانك مركزي در اقتصاد كشور را بسيار پراهميت ارزيابي كرد و افزود: بانك مركزي بايد از استقلال مطلوب برخوردار باشد و بايد براي بررسي اين موضوع وقت بگذاريم تا بانك مركزي بتواند از استقلالي متناسب با شرايط اقتصادي كشور برخوردار شود.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد در مقطع فعلي بر برخي از موضوعات تمركز ويژه داشته باشد، اظهار داشت : يكي از اين موضوعات اصلاح شبكه نظام بانكي كشور است كه بايد بصورت جدي در دستور كار بانك مركزي باشد و به شكل مستمر در اين خصوص گزارش دهد تا  چنانچه برخي موانع خارج از اختيارات بانك مركزي بود، دولت بتواند هماهنگي هاي لازم را ايجاد كند.
وي تمركز بر انتظام بخشي بازار پولي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز را از ديگر وظايف اصلي بانك مركزي برشمرد و گفت: براي اين موضوع اراده اي در بالاترين سطح كشور و در شوراي عالي امنيت ملي و نيز از سوي سران قواي سه گانه به وجود آمده كه با موسسات اعتباري غيرمجاز برخورد شود. موسسات اعتباري بايد در چارچوب نظام پولي و بانكي كشور فعاليت كنند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: البته بانك مركزي در سالهاي اخير در اين زمينه عملكرد خوب و مثبتي داشته و با اقتدار در اين زمينه وارد شده و كارنامه قابل قبولي داشته است.
معاون اول رييس جمهور همچنين يكسان سازي نرخ ارز را از طرح هاي مهم كشور و تكاليف بانك مركزي دانست و گفت: آسيب هاي چند نرخي بودن ارز بر كسي پوشيده نيست و حتما بايد به سمت تك نرخي كردن ارز حركت كنيم. البته در اين زمينه يك بار تجربه موفق و يك بار هم تجربه ناموفق در كشور وجود دارد به همين دليل بانك مركزي بايد زماني اين برنامه را اجرايي كند كه در شرايط مناسبي باشيم و از پيامدهاي مثبت آن اطمينان داشته باشد.
وي ادامه داد: البته گزارش هاي مديران بانك مركزي بيانگر آن است كه مقدمات كار براي تك نرخي كردن ارز فراهم شده است و هم اكنون منتظر شكل گيري ارتباط مناسب نظام بانكي با بانكهاي بين المللي هستيم كه اميدوارم هرچه زودتر شرايط لازم براي انجام پروژه تك نرخي كردن ارز كه در اقتصاد مقاومتي هم بر آن تاكيد شده، فراهم شود.
دكتر جهانگيري در ادامه با تاكيد بر ضرورت استفاده از منابع مالي خارجي گفت: اقتصاد ايران بايد بتواند از منابع مالي خارجي در اجراي طرح هاي مهم در بخش هاي مختلف نظير نفت و گاز، حمل و نقل، صنعت و ساير بخش ها كه نيازمند سرمايه گذاري است، استفاده كند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد هرچه سريعتر موانع پيش روي جذب منابع مالي خارجي برطرف شود، از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي خواست جدي تر در اين زمينه اقدام كنند تا شاهد جذب منابع مالي خارجي بيشتر تا پايان سال باشيم.
وي يكي از اقدامات خوب نظام بانكي كشور را همراهي و كمك براي فعال كردن طرح هاي صنعتي كشور و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي عنوان كرد و گفت: زماني كه قرار شد براي 7 هزار واحد توليدي راكد و نيمه فعال سرمايه در گردش تامين شود، عده اي تصور مي كردند كه اين برنامه به شكلي اجرا خواهد شد كه يا منابع به هدر مي رود و يا نظام بانكي همراهي لازم را نخواهد داشت اما امروز براساس گزارش مديران بانكي، بيش از 19 هزار واحد توليدي براي رونق بخشيدن به فعاليت هاي خود بيش از 13 هزار ميليارد تومان منابع دريافت كرده اند كه اين موضوع نقش موثري در رشد اقتصادي سه ماهه دوم امسال داشته است.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: با توجه به اينكه جلسات مربوط به تعيين تكليف واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد و تصميم گيري براي اعطاي تسهيلات و سرمايه در گردش به آنها در جلسات كارگروه هاي استاني تعيين مي شود، با اين حال به بانك هاي عامل اجازه داده ايم كه در صورتي كه واحدهاي توليدي را بررسي و تشخيص دهند كه ادامه فعاليت آنها توجيه اقتصادي ندارند، مي توانند از ارائه تسهيلات به اين گونه واحدها خودداري كنند اما بايد بلافاصله مديران مربوطه را در جريان قرار دهند تا آنها بتوانند واحدهاي ديگري كه توانايي فعاليت مناسب اقتصادي را دارند به بانك ها براي دريافت تسهيلات معرفي كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به وي مبني بر عدم همكاري و همراهي لازم بانك هاي خصوصي در تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي راكد و نيمه فعال تصريح كرد: اين موضوع به هيچ عنوان قابل قبول نيست به خصوص كه مالكان برخي از بانك هاي خصوصي نهادهاي عمومي هستند كه خود را بيش از ديگران طرفدار اجراي اقتصاد مقاومتي مي دانند، انتظار داريم كه در اين زمينه فعال شوند.
وي در ادامه سخنان خود به موضوع ارز و نوسانات آن در ايام اخير نيز اشاره و خاطرنشان كرد: البته بانك مركزي از ابتدا اعلام كرده بود كه در ماههاي آذر و دي به صورت طبيعي تغييراتي در نرخ ارز بوجود خواهد آمد. اتفاقات و شرايط بين المللي و فضاي سياسي داخل كشور نيز در اين موضوع بي تاثير نبوده است.
دكتر جهانگيري افزود: آنچه مهم است اين است كه شرايط ارزي كشور شرايط بسيار خوبي است و امروز در موضع ضعف ارزي نيستيم به گونه اي كه تقاضا بر عرضه فزوني گرفته باشد. بانك مركزي ذخاير ارزي فراواني دارد و ميزان صادرات كشور نيز از واردات بيشتر است و حتي صادرات غيرنفتي كشور به واردات فزوني دارد و تراز آن مثبت است.
معاون اول رييس جمهور يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت تدبير و اميد را ثبات اقتصاد كلان و قابل پيش بيني بودن شاخص هاي كلان اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: انتظار مسئولين و مردم اين است كه نرخ ارز نوسانات شديد نداشته باشد وگرنه رشد سالانه 4.5 درصد در نرخ ارز رشدي طبيعي است و كسي نسبت به آن اعتراض ندارد.
وي اظهار داشت: هم اكنون در دوره اي هستيم كه بايد برخي فعاليت هاي اقتصادي كه در دوران تحريم در بخش هايي خارج از نظام اصلي اقتصاد كشور شكل گرفته به جايگاه اصلي خود باز گردد و انتظار داريم بانك ها در اين زمينه به صحنه بيايند.
دكتر جهانگيري همچنين با تاكيد بر اينكه دلار حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي بايد به نظام بانكي كشور وارد شود، اظهار داشت: دولت براي گشايش صادرات و رونق فعاليت بنگاه هاي اقتصادي پيمان سپاري ارزي را لغو كرد و حالا انتظار ما از صادر كنندگان اين است كه دلار حاصل از صادرات را به قيمت آزاد به نظام بانكي بفروشند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخير كه در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانكي تاكيد شده است، خاطر نشان كرد: اين بخشنامه را براي نخستين بار با عنوان رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صادر كردم و اين يعني همه موظف به رعايت اين بخشنامه هستند و در صورت تخطي از آن، با دستگاه هاي قضايي و نظارتي روبرو خواهند بود.
وي با تاكيد بر اينكه صرافي ها نيز بايد به كار اصلي و متعارف خود بازگردند، افزود: كساني كه مي خواهند از صرافي ها ارز بخرند، ميزان خريد آنها بايد به مقداري باشد كه بانك مركزي اعلام خواهد كرد و اگر كسي مي خواهد بالاتر از ميزان اعلام شده خريد كند بايد هم منشأ ريالي آن معلوم باشد و هم بايد مشخص باشد كه اين مقدار ارز را در چه راهي قرار است استفاده كند و اگر كسي مقدار زيادي ارز خريداري كند و مشخص نباشد براي چه منظوري خريد كرده است هيئتي سه نفره براي رسيدگي به اين موضوع پيش بيني شده كه اعضاي آن مسئولين پولشويي در وزارتخانه هاي اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي هستند و اين سياست گذاري به خاطر آن است كه در بازار ارز كشور اخلال نشود.
دكتر جهانگيري در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به برخي حواشي كه در خصوص نوسانات نرخ ارز و مديران بانك مركزي ايجاد شده است گفت: در تمام سطوح تصميم گيري كشور اين اطلاع وجود دارد كه چه بار سنگيني بر دوش دست اندركاران بانك مركزي است و همه قدردان زحمات و تلاش هاي شما هستند.
رييس كل بانك مركزي هم در اين جلسه با بيان اينكه استقلال بانك مركزي در سياست گذاري پولي نقش موثري در ثبات اقتصاد كشور دارد، از هيئت دولت خواست هم اكنون كه لايحه مربوط به بانك مركزي در دستور كار هيئت وزيران قرار دارد، تا حد ممكن استقلال بانك مركزي را ارتقاء دهند تا زمينه ثبات بلند مدت اقتصاد كشور فراهم شود.
در اين نشست برخي از مديران بانك مركزي نيز گزارشي از عملكرد اين بانك در خصوص پروژه هاي اقتصاد مقاومتي ارائه كردند و به تشريح اقدامات انجام شده و ميزان پيشرفت پروژه هاي مربوط به بانك مركزي پرداختند.
براساس اين گزارش ها راه اندازي مركز كنترل و نظارت اعتباري، اصلاح نظام پولي و بانكي، جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجي، يكسان سازي نرخ ارز و انتظام بخشي بازار پولي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز از جمله پروژه هاي بانك مركزي در خصوص اقتصاد مقاومتي است كه در اين جلسه مجريان اين پروژه ها گزارش هايي از وضعيت پيشرفت پروژه ها و اقدامات صورت گرفته ارائه كردند.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh